Välkommen
Logga in

Jag är lärare och vill ha mina grupper för en titel i en annan ordning - går det?

Du kan styra ordningen genom att döpa om grupperna.
Gå till Mina grupper och klicka på ikonen Redigera för önskad grupp. Fältet med gruppnamn blir då redigerbart.
Skriv in önskat gruppnamn och klicka på ikonen för Spara.