Välkommen
Logga in

Hur blir jag kopplad till mina elever?

Onlineboken, Digitalboken, Pluswebben och Lärspelet säljs som Grupplicens. Det innebär att du köper så många elevlicenser du behöver och får två lärarlicenser på köpet. När du och dina elever aktiverar det digitala läromedlet kommer ni att kopplas ihop. Som lärare kommer du att ha en flik som heter Mina grupper.
Där kan du se hur många licenser du har kvar samt vilka som har aktiverat. Om du i efterhand vill göra förändringar i gruppen så kontaktar du Liber Support på support@liber.se