Välkommen
Logga in

Min elev klickar på en genväg/ikon till läromedlet men kommer inte åt det - varför?

Om dina elever inte kommer åt sitt läromedel så kan det bero på att:

  • Abonnemanget har upphört.
    Logga in på Liber Online med ditt lärarkonto, gå till fliken Mina grupper. Om du inte ser abonnemanget där så har det löpt ut. Du kan se historik under fliken Mina grupper historik.
    Kontakta din återförsäljare eller gå till liber.se för att beställa en ny grupplicens!
  • Länken i bokmärket är felaktig.
    Logga in på Liber Online med ditt lärarkonto, gå till fliken Mina grupper. Klicka på gruppen så att du får fram information om abonnemanget. Jämför länken i bokmärket med den som står efter Länk till elevernas version.
    Denna är denna länk som ska användas för att loggas in direkt som elev. Sätt ett nytt bokmärke med den korrekta länken!