Välkommen
Logga in

Varför fungerar inte länken till mitt läromedel?

Om du inte kan nå ditt läromedel via den länk du använder, kontrollera följande:

 • Abonnemanget har upphört.
  Logga in på Liber Online med ditt lärarkonto, gå till fliken Mina grupper. Om du inte ser abonnemanget där så har det löpt ut. Du kan se historik under fliken Mina grupper historik.
  Kontakta din återförsäljare eller gå till liber.se för att beställa en ny grupplicens!
 • Länken är felaktig.
  Logga in på Liber Online med ditt lärarkonto, gå till fliken Mina grupper.
  Klicka på gruppen så att du får fram information om abonnemanget. Jämför länken i bokmärket med den som står efter Länk till elevernas version.
  Detta är den länk som ska användas för att logga in direkt som elev. Sätt ett nytt bokmärke med den korrekta länken!