Välkommen
Logga in

Hur distribuerar man elevlänken för manuellt registrerade elever?

Under Grupperonline.liber.se klickar du på länken till valfri grupp.
I informationsrutan ser du en länk som alla elever ska använda för åtkomst till produkten. Denna länk kan du dela ut till eleverna exempelvis via e-post eller genom att sätta bokmärken/genvägar på de enheter som ska användas.
Det är också möjligt för dig som lärare att dela ut registrerad e-postadress och lösenord till respektive elev. De loggar då själva in via online.liber.se.