Välkommen
Logga in

Hur kommer mina elever åt stjärnsvenskabiblioteket?

Under fliken Mina grupper på online.liber.se klickar du på länken till valfri grupp med Stjärnsvenska. I informationsrutan ser du en länk som alla elever ska använda för åtkomst till läromedlet.
Den länken delar du ut till eleverna och lämpligt är att sätta bokmärken/genvägar på de enheter som ska användas.