Välkommen
Logga in

Finns alla böcker och boxar ur Stjärnsvenska i det digitala Stjärnsvenskabiblioteket?

Alla 210 titlarna från Stjärnsvenska-serien finns inte digitalt, men alla från Upplevelseboxen och Sagoboxen.


Biblioteket innehåller totalt 96 titlar – både upplevelseböcker och faktaböcker. Precis som med de tryckta böckerna i serien Stjärnsvenska är tanken att alla elever, oavsett var de befinner sig i läsutvecklingen, ska kunna läsa på sin nivå och då få både större lust och självförtroende i sin läsning.


Fördelar för läraren

- 30 ex av varje titel – bra för läsgrupper

- Kan användas tillsammans i klassrummet

- Tilldela varje elev böcker på rätt nivå


Fördelar för eleverna

- Läs, lyssna, rita och skriv i böckerna

- Läsförståelsefrågor till varje bok

- Utvecklas i egen takt