Välkommen
Logga in

Hur får jag över mina licenser till Skolon?

I leveransmejlet från Liber finns det en länk till Skolon för inläsning av licenser (observera att du inte ska klicka på länkar i det mejlet som börjar med larare eller elev om du ska använda läromedlet i Skolon).
När du klickar på länken till Skolon under rubriken "Föra över licenser till Skolon":

  1. Visas en lista på de läromedel som kommer att föras över till Skolon. 
  2. Klicka på Bekräfta om du vill slutföra, annars stänger du fönstret på krysset.
  3. Sedan får du välja vilken skola du vill läsa in licenserna till
  4. Bekräfta och slutför. Om du inte är inloggad i Skolon ombeds du logga in för att autentisera dig.

Detta gör du endast en gång per order. Övrig administration av licenserna sker i Skolon-portalen.