Välkommen
Logga in

Jag har produkter från Liber som ska användas via Skolon, hur för jag över och aktiverar dem?

I leveransmejlet från Liber finns det en länk till Skolon för inläsning av licenser.

När du klickar på länken till Skolon.

1.    Visas en lista på de läromedel som kommer att föras över till Skolon. 
2.    Klicka på Bekräfta om du vill slutföra, annars stänger du fönstret på krysset.
3.    Sedan får du välja vilken skola du vill läsa in licenserna till
4.    Bekräfta och slutför. Om du inte är inloggad i Skolon ombeds du logga in för att autentisera dig.

Detta gör du endast en gång per order. Övrig administration av licenserna(t.ex. tilldelning av licenser) sker av skoladministratören i Skolon-portalen.