Välkommen
Logga in

Om jag redan börjat undervisa i mina läromedel i Liber Online, kan jag flytta över detta till Skolon?

Licenserna kan flyttas över men det kräver att användaren (lärare och elev) har exakt samma e-postadress i Skolon som i Liber Online