Välkommen
Logga in

Vad är en Onlinebok?

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken för läsning på skärm. Innehållet i boken återges exakt, men i tillägg finns inbyggda funktioner som hjälper både lärare och elev.
Du kan till exempel få texten uppläst och har bra funktioner för sök, noteringar och bokmärken.
Du kan läsa mer om Onlineboken här https://www.liber.se/onlinebok