Välkommen
Logga in

Hur skiljer sig Onlineboken på surfplatta iPad och dator?

Du kan använda din Onlinebok både på dator och iPad.
När du loggar in på ditt konto på online.liber.se känner Onlineboken av om du använder en dator eller iPad och öppnar det gränssnitt som är skräddarsytt för respektive enhet.
Onlinebokens basfunktionalitet är densamma både i datorversionen och i iPadversionen. Det vill säga sidvy, zoom, anteckning, markering, webblänk, talsyntes/inspelat ljud, bokmärke och sökfunktion.
Det finns dock några funktioner som du däremot inte kan använda på iPad som att dela anteckningar och webblänkar till klass eller enskild elev. Alla tillägg (webblänkar, anteckningar) du gör i iPadversionen sparas direkt på plattan medan datorversionens tillägg följer med ditt konto oavsett vilken dator du använder.
De tillägg som du gör på en dator kan eleverna endast se via en dator, inte via en iPad.