Välkommen
Logga in

Hur kommer jag åt Discovery Education Espresso på skolan?

Vid köp av Espresso får skolan en länk. Länken är unik för er skola och IP-baserad. Den fungerar bara på er skola och i de nätverk vars IP-adresser ni ger oss och som vi för upp på er länk.
Vilka IP-adresser eller spann av IP-adresser som ni har på skolan bör er IT-ansvariga eller er IT-avdelning veta. Fråga dem efter IP-adresser till de utgående nätverk där ni tänkt arbeta med Espresso.
Återkom sedan till support@liber.se så för vi upp dessa på er skolas länk. Har ni beställt grupplicensen för Espresso så levereras aktiveringslänkar till den som beställt.
Läraren aktiverar aktiveringslänken på sitt användarkonto på online.liber.se och lägger därefter in elevernas namn och e-postadress (e-postadress är frivilligt).
När eleverna är tillagda så finns elevernas länk till Espresso ovanför dem (i lärarens användarkonto). Man kan därefter kopiera den och klistra in den i en webbläsare och sedan spara den som favorit eller genväg. Eleverna trycker på sitt namn och kommer in i Espresso.