Välkommen
Logga in

Hur skapar jag ett bokmärke/en favorit på en dator?

Ta fram mejlet med er skolas specifika länk till produkten. Klicka på länken. Du kommer då till den sida som du ska bokmärka. Följ instruktionerna för din dator och webbläsarkombination.
PC
Om ni använder Google Chrome
1. Klicka på stjärnan till höger i adressfältet eller tryck Ctrl-D
2. Du får då upp en rutan Infoga bokmärke
3. Bokmärket får automatiskt ett namn och sparas i mappen Bokmärkesfältet
4. Du kan redigera namn och/eller plats innan du klickar på Klart (detta kan du också göra senare)
5. Klicka på Klart för att slutföra
Om ni använder Firefox
1. Tryck på Ctrl-D på tangentbordet. Du får då upp en ruta, Redigera detta bokmärke
2. Bokmärket får automatiskt ett namn och sparas i senast använda bokmärkesmapp.
3. Ändra till Bokmärkesfältet för att placera den synligt under adressfältet
4. Du kan redigera namn och/eller plats innan du skickar på Klar (detta kan du också göra senare)
5. Skicka på Klar för att slutföra
Om ni använder Internet Explorer
1. Klicka på stjärnan vid Favoriter och bokmärke skapas direkt i fältet Favoriter
2. Om du vill spara bokmärket på en annan plats, tryck Ctrl-D och följ instruktionen nedan
3. Bokmärket får automatiskt ett namn och skapas i mappen Favoriter
4. Välj den mapp du vill spara bokmärket i
5. Klicka på Lägg till för att slutföra
Mac
Om ni använder Safari
1. Gå till Bokmärken i huvudmenyn och välj Lägg till bokmärke i rull-listan
2. Du får då upp en ruta Lägg till sidan i
3. Välj var du vill spara ditt bokmärke, till exempel Bokmärkesrad
4. Du kan redigera namn och/eller plats vid ett senare tillfälle
5. Klicka på Lägg till
Om ni använder Google Chrome
1. Klicka på stjärnan till höger om adressfältet
2. Du får då upp en ruta Ett bokmärke har lagts till
3. Bokmärket får automatiskt ett namn
4. Välj mapp Bokmärkesfältet
5. Du kan redigera namn och/eller byta plats innan du klickar på Klart (kan även göras senare)
6. Klicka på Klart för att slutföra
Om ni använder Firefox
1. Klicka på stjärnan till höger om adressfältet eller tryck cmd/kaka-D
2. Bokmärket får automatiskt ett namn och sparas i senast använda bokmärkesmapp
3. Ändra till Bokmärkesfältet för att placera den synligt under adressfältet
4. Du kan redigera namn och/eller plats innan du klickar på Klar (kan även göras senare)
5. Skicka på Klar för att slutföra
Chromebook
Om ni använder Google Chrome
1. Klicka på stjärnan till höger om adressfältet
2. Du får då upp en ruta Ett bokmärke har lagts till
3. Bokmärket får automatiskt ett namn, välj mapp Bokmärkesfältet
4. Du kan redigera namn och/eller plats innan du klickar på Klar (kan även göras senare)
5. Klicka på Klar för att slutföra