Välkommen
Logga in

Måste jag ha en dator eller läsplatta till varje elev?

Det enda du måste ha är tillgång till internet. Infrastrukturen i övrigt ser olika ut på olika skolor. Vanligt är att det finns en projektor i klassrummet så att alla kan ta del av till exempel filmer och aktuella nyheter.