Välkommen
Logga in

Vem gör innehållet i Discovery Education Espresso?

Innehållet tas fram av ett team bestående av författare, lärare, redaktörer, e-pedagoger, learningspecialister, webbdesigners, filmare, redigerare, e-learningproducenter och systemutvecklare. I Espresso används även autentiskt material som vi köper från TV-kanaler, filmbolag, nyhetsbyråer, dagstidningar, produktionsbolag och förlag med allmän utgivning.