Välkommen
Logga in

Hur läser/lyssnar jag på de filer som jag laddat ned från mitt digitala läromedel?

I Libers digitala läromedel tillhandahålls ett antal olika typer av filer för nedladdning. Nedan finner du en lista med de vanligaste filformaten som används och med vilka program dessa kan öppnas i.

.pdf
PDF öppnas med Adobe Reader, Google Chrome eller annan läsare som stödjer pdf-formatet.
.doc, .docx
Microsoft Word dokument kan öppnas med bland andra Microsoft Word , OpenOffice & iWork.
.xls, .xlsx
Microsoft Excel dokument kan öppnas med bland andra Microsoft Excel , OpenOffice & iWork.
.mp3
Mp3-filer kan spelas upp i ett stort antal mediaspelare så som iTunes, Windows Media player,VLC media player & Audacity.
.zip
Komprimerade fil-bibliotek kan packas upp i de flesta operativsystem genom att dubbelklicka på filen. Vill man ha ytligare alternativ kan man med fördel installera WinZip, WinRar, StuffitExpandereller annat arkiveringsprogram med stöd för zip-formatet.