Välkommen
Logga in

Alla licenser är inte aktiverade, kan jag flytta dem till en ny grupp för nästa läsår eller returnera dem?

Om det finns kvar ej aktiverade licenserna i din grupp kan de endast användas till dess abonnemanget för gruppen upphör. Gruppabonnemanget upphör ett år efter att första eleven har aktiverats i gruppen. De kan alltså inte flyttas till annan grupp efter detta datum. De kan inte heller returneras. På www.liber.se/kopvillkor kan du läsa mer om våra köpvillkor.