Välkommen
Logga in

Manual: Stjärnsvenskabiblioteket

Läs, Lyssna, rita, skriv och träna
När du och dina elever väljer en bok i Stjärnsvenskabiblioteket får ni möjlighet att jobba med boken på fem olika sätt.

 • Läs
  I läsläget läser och bläddrar eleven själv. Det finns också möjlighet för eleven att få en sida i taget uppläst.
 • Lyssna

  I lyssnaläget spelas hela boken upp från början till slut och bläddring sker 
  automatiskt när det är dags att vända blad. Här kan eleven själv välja om hen vill följa med i texten eller bara luta sig tillbaka och titta på bilderna. 
  Tempot på uppläsningen är anpassat utifrån elevernas läshastighet på respektive nivå.

 • Rita

  I ritaläget får eleverna möjlighet att rita egna bilder till texterna. 
  Det går inte att spara teckningarna i Stjärnsvenskabiblioteket utan eleven ritar och skriver ut ett uppslag i taget.

  Om ni inte vill skriva ut böckerna på papper kan du via utskriftsfunktionen välja att ”skriva ut till pdf”, och därmed spara en pdf-fil med  text och bild.

  Du kan också välja att skriva ut uppslaget på papper och därefter rita bilderna för hand.

 • Skriv

  I skrivläget får eleverna möjlighet att skriva egen text till bilderna. Här kan de återberätta boken med egna ord, hitta på egna berättelser 
  eller skriva andra fristående texter till bilderna. Precis som i ritaläget skriver ni ut ett uppslag i taget. Inga texter sparas i själva systemet.
 • Träna

  I tränaläget får eleverna möjlighet att öva läsförståelse.

Välj nivå till dina elever
Med ”Välj nivå” kan du som lärare rekommendera en nivå för varje elev. Information om vad varje nivå innebär hittar du under menyn ”Om” och länken ”TILL LÄRAREN”.

Gör såhär:
1. Klicka på Välj nivå i menyn.
2. Välj grupp och en eller flera elever.
3. Klicka på önskad nivå.

När eleven nu loggar in kommer den rekommenderade nivån ligga överst i bokhyllan. De övriga böckerna ligger fortfarande tillgängliga längre ner på sidan.

Följ upp dina elevers läsning

Som lärare har du möjlighet att se vilka böcker och hur långt i böckerna dina elever läst.

Gör såhär:

1. Klicka på Uppföljning i menyn.

2. Välj grupp och elev.

Elevens stjärnsida

Under min stjärnsida kan eleverna se vilka böcker de läst och vilka böcker som är populärast i klassen och i hela landet.

Senaste lästa bok

Om eleven väljer ”Fortsätt läs bok” kommer hen till den senast besökta sidan i boken och kan fortsätta läsa, lyssna, rita eller skriv.

Lästa böcker

Innehåller en lista med de böcker som eleven varit inne i.

Klassens topplista

Här visas de böcker som har fått högst poängsättning i klassen.

Total topplisa

Här visas de böcker som fått högst poängsättning av alla elever som jobbar med Stjärnsvenskabiblioteket.

För att skriva ut tryck CTRL + P


Var denna artikel till hjälp?