Välkommen
Logga in

Finns progression i C och D kursen enbart inom kapitlen och inte inom hela kursen?

Eftersom eleverna ligger på så olika nivåer är det svårt med progression inom Sfi. Kapitel 1 är inte på en lägre nivå än det sista kapitlet i kursen.
Detta kan innebära att nya elever på kursen kan uppleva att det är svårt. Dessa elever kommer naturligtvis att behöva längre tid och fler genomläsningar än de som läser i slutet av kursen. Men ordboken, exempelsvaren och självrättningen gör att eleverna kan jobba och utvecklas mycket på egen hand.