Välkommen
Logga in

Kommer grammatik ersätta BC och CD eller kommer de finnas kvar parallellt?

Grammatiken kommer att vara en egen del som är just grammatik. BC och CD kommer att vara kvar med allt sitt stora och matnyttiga innehåll.