Välkommen
Logga in

Om man låter en elev göra ett kapiteltest utan att ha gjort själva kapitlet - kan eleven göra kapitlet senare?

Läraren låser upp kapiteltestet för eleven när hen vill. Kapiteltestet är endast ett avslut på kapitlet och resultatet här ska inte övervärderas.