Välkommen
Logga in

Måste jag både inaktivera eleven och avregistrera densamme från kursen?

Om en elev inaktiveras det vill säga flyttas till Inaktiverade elever så kommer licenserna att frigöras automatiskt.  Detsamma gäller om eleven tas bort direkt.