Välkommen
Logga in

Om vi vill att eleverna ska ha sitt namn som användarnamn - kan vi ändå registrera deras e-postadress?

Gör så här:
1. Läraren skapar upp eleven och anger då e-postadressen.
2. Läraren klickar sedan på penna-ikonen på den eleven under Elever o Klasser och ändrar elevsidan som då visas, och här kan läraren ändra användarnamnet till valfritt. Eleven kommer kunna logga in antingen med e-postadressen eller användarnamnet samt lösenord.