Välkommen
Logga in

Räknas licenserna per elev eller per kurs?

En licens till produkten Liber SFI Digital kan ges till en elev och tillhöra en av följande kurser: Kurs A eller Kurs B eller Kurs C eller Kurs D.
En elev kan få flera licenser. Det material som kom från Unis ingår sedan som bonusmaterial/extramaterial beroende på vilken kurs som licensen kopplats mot. Liber SFI Digital:

  • Licens i Kurs A ger tillgång till: Kurs A och Uttal
  • Licens till Kurs B ger tillgång till: Kurs B, Kurs BC, Läsa, Skriva, Höra, Uttal, Tala, Genretexter
  • Licens till Kurs C ger tillgång till: Kurs C, Kurs BC, Kurs CD, Läsa, Skriva, Höra, Uttal, Tala, Genretexter
  • Licens till Kurs D ger tillgång till: Kurs D, Kurs CD, Läsa, Skriva, Höra, Uttal, Tala, Genretexter