Välkommen
Logga in

BYN Introduktion till lärling

Hej och välkommen till Libers digitala utbildningspaket för dig som är lärling i ett byggföretag!

Du kommer att jobba med Libers digitala böcker och Pluswebbar med olika typer av övningar, arbetsmoment och inlämningsuppgifter.


Så här går det till!

Du får ett välkomstmejl med en presentation av din webblärare och en aktiveringskod för att kunna logga in på Liber online.

För att se dina produkter loggar du in på https://online.liber.se och skrollar ner på sidan. Här finns dina Onlineböcker och Pluswebbar.

Pluswebben BYN Lärlingsutbildning Pluswebb Grund är en grundläggande del i utbildningen. Den är densamma oavsett yrkesinriktning.

Onlineböcker

Utbildningspaketet innehåller faktamaterial i olika Onlineböcker.

Exempel på omslag Onlinebok

Onlineböckerna är en digital kopia av den tryckta boken, med några tilläggsfunktioner som till exempel talsyntes och ett sökbart register.
Exempel på uppslag Onlinebok skärmdump

Pluswebb

I Pluswebben hittar du dina uppdrag. Här finns övningsmaterial som hör till faktamaterialet i onlineböckerna. Det består av övningsuppgifter, arbetsmoment och inlämningsuppgifter. I Pluswebben finns också läsanvisningar så att du vet vilken onlinebok du ska läsa i för att hitta information till övningarna.

Du kan göra de olika uppdragen i Pluswebben i den ordning som passar dig. Vi räknar med att du gör ett uppdrag i månaden under din utbildningstid.

Övningsuppgifter

Övningsuppgifterna hittar du i Pluswebben och de rättas automatiskt av datorn.

Exempel på övningsuppgift i Pluswebben Träarbete Skärmdump

I Pluswebben finns också olika Arbetsmoment, AM, som visar hur ett praktiskt moment kan gå till.
Exempel på arbetsmoment i Pluswebben Träarbete. Skärmdump

I Pluswebben avslutas varje uppdrag med en inlämningsuppgift. Det är ett Word-dokument där du med egna ord beskriver exempelvis ett arbetsmoment. Du sparar ner inlämningsuppgiften och skriver in dina svar. Sedan skickar du den till din webblärare för rättning.
Exempel på startsida för inlämningsuppgift i Pluswebben Träarbete. Skrämdump
Exempel på inlämningsuppgift i Word i Pluswebben Träarbete

Pluswebben innehåller även en utrustningslista, en ordlista samt en länk till AMA som du kan ha nytta av i din utbildning.
Meny med extrafunktioner i en Pluswebb Skärmdump

Utrustningslistan innehåller beskrivningar av över 300 olika utrustningar och verktyg.

Exempel från utrustningslistan i en Pluswebb Skärmdump

Ordlistan innehåller ett stort antal ord som är översatta till engelska samt förklaringar till olika facktermer.
Exempel från ordlistan i en Pluswebb Skärmdump


Exempel på facktermer från ordlistan i en Pluswebb Skärmdump

Slutprov

När alla uppdrag är godkända är det dags för ett slutprov. Det består av ett muntligt prov som du gör tillsammans med din webblärare via datorn.

När du genomfört utbildningen och slutfört de antal timmar av praktiskt arbete som fastställts av BYN kommer du att få ett Yrkesbevis genom din BYN-region.

Lycka till!

För att skriva ut tryck CTRL + P