Välkommen
Logga in

Digital Max Matematik Manual

Navigation
Startsida

Här navigerar du i innehållsförteckningen och mellan alla olika funktioner i läromedlet. Har du flera klasser och läromedel i samma plattform kan du lätt byta till ett annat läromedel på startsidan. Om du klickar på en av dina klasser får du en lista över alla åtkomliga kapitel i den aktuella klassen. Dessa dyker då upp i innehållsförteckningen på vänstra sidan av skärmen.
Startsida lärarvy med ett kapitel öppnat så underrubriker och avsnitt syns. Skärmdump

Innehållsförteckningen

Genom att klicka på ett av dessa kapitel expanderar menyn och visar underkapitel, teorisidor och övningar.

Sök

Efter ord, begrepp eller metod.
Sök meny nedfälld. Skärmdump

Resultat

Lärare kan se resultat på grupp, individ eller ämnesnivå. Elever kan bara se sina egna resultat.

Forum

Här kan du skriva och svara på frågor samt välja om du vill ha e-postnotiser.

Fler alternativ

Här finns en lärarsida där du kan välja Prov, Meddelanden och Inställningar.

Roll

Som lärare kan du välja om du vill se lärar-vy (Lärare) eller elev-vy (Student) Detta är användbart om du vill se hur läromedlet ser ut från elevens perspektiv.
Rollmeny nedfälld synliga val Student och Lärare. Skärmdump

Lyssna

Du kan få hela sidans text uppläst med talsyntes genom att välja spela. Du använder denna meny för att avsluta (fyrkant stoppa). Här finns också volymkontroll och inställningar för bland annat läshastighet. Du kan även få valda delar upplästa genom att markera önskad text-del och klicka på Lyssna-knappen.


Lyssnameny nedfälld med ikoner för spela, stopp, volymkontroll och inställningar . Skärmdump

Hjälp och tips

Tar dig till Libers supportsida där du hittar ”Vanliga frågor och svar samt Guider (öppnas i nytt webbfönster).

Lämna

Avslutar och tar dig till inloggningssidan.

Olika vyer/sidor

I menyn finns kapitel och avsnitt och under dem finns det teorisidor och uppgiftssidor. Det är lätt att se då teorisidor har en dokumentikon framför rubriken och uppgifter har en uppgiftsikon framför rubriken.

Teori sida/avsnitt

Teorisidorna består av text, bilder och exempel. Det kan även i vissa fall finnas filmer.

Det går även att nå teorisidorna då du befinner dig i en uppgift genom att klicka på knappen
”Teori” och få teorisidan parallellt med uppgiften.

En uppgiftsida med en öppen teorisida parallellt. Skämdump

Övningssida/avsnitt

Det finns många olika typer av övningssidor:

Det går att få förslag på lösning och tips längs vägen, eller se lösningen, det vill säga smart återkoppling.


Feedback

När du skriver in en deloperation i uppgiften och trycker på Enter kommer du att få veta om det är rätt eller fel. Det kallas för feedback. Det finns positiv och negativ feedback. Skillnaden är att din totala poäng i sammanställningen inte påverkas av positiv feedback.

Positiv feedback

Du får positiv feedback så länge det du skriver är rätt deloperation som kommer att ge ett korrekt svar längre fram. I exemplet ser du förslag på detta.
Tal med exempel på positiv feedback i form av gul cirkel med gul bock och texten Det stämmer men genom för alla beräkningar. Skärmdump

Negativ feedback

Räknar du fel någonstans så kommer det upp "Fel". Då får du försöka igen och se om du kan komma vidare. När du gör ett fel som är vanligt, då kommer du att få en kommentar till varför det troligen blev fel.

Om du till slut svarar rätt får du då självklart veta även detta.

Tal med exempel på positiv feedback i form av gul cirkel med gul bock och negativ feedback som röd cirkel med rött kryss och texten fel . Skärmdump

Tal med exempel på positiv feedback i form av gul cirkel med gul bock och rätt markerat med grön bock följt av bra gjort! Skärmdump

Resultatsida

Som lärare kan du se resultat på grupp, individ eller områdes nivå. Som elev kan du bara se dina egna resultat.
Resultatsida som visar Instrumentbräda. som visar: Medelpoäng Genomfört Aktiviteter och Senast gjorda övningar. Skärmdump

Forum 

Här kan du som elev se, skriva och svara på frågor från lärare och elever samt välja hur du vill ha dina e-post notiser det vill säga om du vill att klasskamrater ska se dina frågor eller ej. Du anger även när du vill se aktiviteter och vilka aktiviteter du vill se, bara dina egna eller alla.

Här kan du som lärare välja att ha forumet öppet för alla att se frågor och svar, eller ett begränsat forum.
 Textfältet Forum. Skärmdump

Att använda tangentbordet

Det digitala tangentbordet

I uppgifter där det är ett öppet svarsfält kan du använda dig av det digitala tangentbordet. Alla matematiska symboler du kan tänkas behöva finns där. Det digitala tangentbordet hittar du längst ned till höger på skärmen (när du arbetar med en uppgift). Klicka på pilen för att öppna det.  (Det digitala tangentbordet är inte en miniräknare).
Det digitala tangentbordet när det är minimerat. Skärmdump

Du kan välja att minimera det digitala tangentbordet genom att klicka på pilen uppe till höger av tangentbordet.

Det digitala tangentbordet när det är maximerat. Skärmdump

Det fysiska tangentbordet

Du kan även använda dig av ditt fysiska tangentbord för att skriva in mer vanliga matematiska tecken. I tabellen nedan har vi gjort en översikt  vilka tangenter som ger vilket tecken. Du kan även använda dig av pilarna på tangentbordet (← ↑ ↓ →) för att navigera i det du skrivit. För att ta bort någonting du skrivit, ställ markeringen direkt bakom det du vill radera och tryck på backspace.


Matematiskt tecken

Tangentbord

Exempel

plus

+

2+3=5

minus

-

5−3=2

multiplikation

*

2⋅3=6

division

/ eller %

6/2= =3

parenteser

( )

(1+2)⋅3=9

upphöjt till

^

3^2= 32=9

kvadratroten ur

sqrt( )

sqrt(2)=2√

decimaltecken

,

=0,2

Lärarval

Som lärare kan du välja att Dölja eller Låsa hela kapitel, avsnitt eller uppgifter i minimenyn under de tre punkterna. Du ser att en del är låst eftersom det har ett stängt hänglås istället för de tre punkterna. Är valet att dölja något för eleven/eleverna syns det i lärarvyn genom att rubriken är överstruken och nertonat. Det du väljer på en högre nivå följer med ner på lägre nivåer.

Minimeny med valen Dölj och Lås. Skärmdump

Fler alternativ

Prov

Som lärare finner du här möjlighet att Skapa Prov genom att välja källa, övningar, dag och tid samt bifoga information och instruktion till prov. Du kan också skapa meddelande genom att bifoga det till ett prov. Dessa meddelanden kan vara anpassade till elevens resultat i provet.

Lärarvy prov. Skärmdump

Meddelande

Skapa meddelanden som du skickar ut till hela gruppen, på en gång eller någon specifik tid. Meddelandet dyker upp på mottagarens förstasida och i mailen om mottagaren valt att ha det inställt så. Om eleven fått ett prov tilldelat till sig dyker det också upp på förstasidan under rubriken ”Prov”.

Del av förstasida där meddelanden visas. Skärmdump

Inställningar

För lärare  går det att göra fler inställningar gällande start och slutdatum, vad eleverna ska ha tillgång till och hur eleven ska kunna upprepa övningar. Även inställningar för forum, om det ska vara på eller av, om eleverna bara ska se sina egna och lärarens inlägg eller om det ska vara öppet för alla elever och lärare i gruppen.

Lyssnafunktionen

Du kan få hela eller delar av texten uppläst med talsyntes.

Önskar du få allt på sidan uppläst klickar du Spela (det kan ta några sekunder för talsyntesen att komma igång då den hämtar sin röst på webben).

Lyssnamenyn med Spela-knappen markerad. Skärmdump

Du kan pausa lyssna-funktionen genom att trycka på Pausa och när du vill fortsätta lyssna igen tryck Spela.
Lyssnamenyn med Pausaknappen markerad. Skärmdump

Du stoppar lyssnafunktionen genom att klicka Stoppa, om du nu klickar Spela igen börjar den läsa överst på sidan igen.
Lyssnamenyn med Stoppknappen markerad. Skärmdump

Volymen kan regleras antingen med volymkontrollen i Lyssnamenyn eller genom att använda volymkontrollen på din dator eller surfplatta.
Lyssnamenyn med Volymknappen aktiverad och volym kontrollen synlig. Skärmdump

Under Inställningar är möjligt att ändra läshastighet, samt ställa in hur du önskar att textmarkeringen ska fungera och vilka färger den ska ha. Det går alltid att återställa till defaultvärdena. 

Lyssnamenyn med Instälningsknappen markerad. SkärmdumpMarkera önskat stycke, tal eller ord och en svart Lyssna-knapp dyker upp. Starta talsyntesen genom att klicka på Lyssna-knappen. Det kan ta några sekunder för talsyntesen att komma igång då den hämtar sin röst på webben.
Exempel på markerad text (blå) och svart Lyssnaknapp. Skärmdump

Om du önskar avsluta innan du kommit till slutet av din markering (visas av en prickad linje under texten) måste du öppna Lyssna-menyn och välja Stoppa (denna funktion går inte att Pausa utan vill du fortsätta får du markera på nytt och välja Lyssna-knappen igen).
Exempel på hur talsyntesen visar pågående medföljning genom färgmarkering ljusgrön och ljusblå. samt pekaren visar stoppa. Skärmdump

Lyssna på ditt svar

För att lyssna på ditt svar innan du Rättar eller kikar på Lösning väljer du hörlurarna efter inmatningsfältet.

Exempel på rund lyssna knapp vid svarsalternativ. Skärmdump

Lyssna på alternativ i flervalsfrågor

För att lyssna på de olika alternativen i flervals frågor rekommenderar vi att du markerar och lyssnar på ett alternativ åt gången. Om du markerar alla så kan radioknapparna försvinna i uppläsningsläget. Om detta händer uppdatera då sidan för att få tillbaka möjligheten att markera önskat alternativ.
Exempel på markerad text (blå) och svart Lyssnaknapp. Skärmdump

Lyssna på fritextsvar

Du klickar på hörlurarna i inmatningsmenyn, om du önskar lyssna på ditt fritextsvar, innan du går vidare.

Visar Lyssnaikon i textredigerings funktionen. Skärmdump

Lyssna på din fråga

knappen Ställ en fråga. Skärmdump

För att lyssna på din fråga innan kan du skicka genom att klicka på hörlurarna i inmatningsmenyn.
Blå ruta som markerar lyssna ikon

Du kan också välja ”Förhandsvisning”, markera texten och klicka på den svarta Lyssnaknappen. 

Blå ruta som markerar förhandsvisning

Lyssna på teorisida öppnad från uppgift

Om du vill lyssna på teorin när du är inne i en uppgift rekommenderar vi att du markerar den text du önskar lyssna på och använder den svarta Lyssna knappen.
Exempel på teorisida med markerad text (blå) och svart Lyssnaknapp. Skärmdump

För att skriva ut tryck CTRL + P.