Välkommen
Logga in

Manual: Kom igång med Libers digitala läromedel

Logga in via Skolfederation eller Skolon
Om din skola är ansluten till Skolfederation så väljer du logga in med Skolfederation via Liber Online. För dig som använder Skolon så hittar du länk för att läsa in Libers digitala läromedel i leveransmejlet. Därefter tilldelas digitala läromedel direkt i Skolon.

Logga in direkt i Liber Online
Den som står som mottagare på orderrad får leveransmejlet och kommer att hitta sina licenser under fliken Licenser i Liber Online. Om man inte har ett konto i Liber Online så skapar man ett med den e-postadressen som mejlet kom till och licenserna finns där efter inloggning.

Skärmdump bild inloggad Liber Online

Licenser – skapa grupper
Den som ska tilldela licenser behöver inte själv vara aktiverad utan kan skapa grupper direkt. Klicka på Skapa grupp och följ instruktionen. Det går att byta namn på gruppen senare.
Obs! Även om du enbart har köpt en lärarlicens behöver du skapa en grupp för att tilldela licensen till den som ska använda den oavsett om det är du själv eller någon annan.

Skärmdump bild skapa grupp

Hantera licenser och användare
Du som använder Discovery Education Espresso grupplicens eller Stjärnsvenskabiblioteket Läs här
Du som använder andra digitala läromedel fortsätter att läsa nedan.

Skärmdump bild gruppvy Liber Online

Lägg till användare genom att klicka på valfri grupp. Om det redan finns inbjudna användare så kommer de att synas i listan.

Skärmdump lägg till användare i Liber Online

För att lägga till eller ta bort användare samt byta namn på gruppen så klickar du på Hantera licenser och användare. Där skriver du in e-postadresser (det är inte nödvändigt att det finns ett konto till de man bjuder in i det här läget) och klickar på Spara ändringar när du är klar. Det går också att kopiera in e-postadresser från en lista, se instruktion under i:et ovanför inmatningsfältet för e-postadresser.

Den som blir inbjuden till en grupp får ett mejl till angiven e-postadress med uppmaning att logga in på Liber Online, eller skapa ett konto om hen saknar ett. Den som är aktiverad som lärare kommer att kunna skapa egna grupper och bjuda in användare så länge det finns tillgängliga licenser. Det innebär att en mottagare av licenser kan skapa grupper och sedan bjuda in lärare som själva får hantera sina grupper. Man kommer som aktiverad lärare enbart att se de egna grupperna. De som är ordermottagare ser alla grupper.

Bra att känna till
En lärare behöver bara köpa en licens per läromedel. Lärarlicensen går att koppla till flera olika grupper under giltighetstiden. Man kan inte aktivera både lärar- och elevlicenser på samma konto. Den som hanterar gruppen kan se vilka som har aktiverat och skicka en påminnelse till de som inte har loggat in, se nedan.

Skärmdump skicka påminnelse från Liber Online

Ta bort användare
En licens som blir ledig när man tar bort en användare återförs till totalen av tillgängliga licenser och kan återanvändas till dess den har löpt ut.
Tilldela användare en ny licens när abonnemangstiden har gått ut
Om abonnemangstiden har gått ut och man vill ge en användare en ny licens går man också till Hantera licenser och användare från aktuell grupp. Se ovan.

a) Ta bort användaren med utgången licens. Klicka på Spara ändring.

b) Öppna Hantera licenser och användare igen. Lägg till användaren igen och klicka på Spara ändring.

c) Antalet tillgängliga licenser har räknats ner och den med längst löptid väljs automatiskt.

Har du frågor?

Kontakta Liber Kundservice via e-post Kundservice.liber@liber.se eller telefon 08-690 00 00.