Välkommen
Logga in

Elevens inlämning har hamnat på fel inlämningsuppgift?

En av våra vanligaste frågor till kundtjänst är hur en elevs inlämnade version ibland kan hamna på fel inlämningsuppgift.


När lärare rättar en inlämningsuppgift till status ska utveckla/kan utveckla kommer eleven ha möjlighet att lämna in ny version.

Eleverna hanterar sina pågående inlämningsuppgifter via sidan Inlämningsuppgifter.

Vissa elever arbetar med ett stort antal inlämningsuppgifter parallellt, och en del uppgifter har likartade namn/titlar. Då är det lätt hänt att blanda ihop uppgifterna.

För att underlätta för eleverna rekommenderar vi att elever inte arbetar med mer än ett par inlämningsuppgifter i taget.

Om det inträffar att en elev lämnat in en version till fel uppgift finns det tyvärr inget sätt för er att ta bort denna. Ni får helt enkelt rätta till ska utveckla igen och i kommentarsfältet ange att versionen hör till fel uppgift.
Om ni arbetar på distans kan ni även kontakta eleven via chatten om förtydligande behövs.