Välkommen
Logga in

Elever kommer inte åt Lärarens inlämningsuppgifter kapitel

Elever kommer inte längre åt Skriva / Lärarens skrivuppgifter samt Tala / Lärarens inspelningsuppgifter
Vi gör detta eftersom dessa kapitel enbart består av tomma inlämningsuppgifter som är avsedda att ges i läxa av lärare till elever, där läxans meddelande blir inlämningsuppgiftens instruktioner.

När en elev fått en sådan uppgift i läxa startar eleven uppgiften genom att klicka i läxan:
Vissa lärare och elever vill att elever ska kunna skriva fritt utan instruktioner i dessa uppgifter. Ni måste nu ge en av uppgifterna i läxa till eleverna om ni önskar detta, och kan då ange i läxans meddelande till exempel: Skriv om ett valfritt ämne.