Välkommen
Logga in

Hur kan jag lätt se vilka Lärarens inlämningsuppgifter som är lediga/upptagna?

För att lätt identifiera vilka Lärarens skrivuppgifter och Lärarens inspelningsuppgifter som en elev redan fått via läxa:

  1. Gå in på den elev du vill ge en Lärarens inlämningsuppgift i läxa.
  2. Navigera till elevens kapitelöversikt för den typ av Lärarens inlämningsuppgift du vill ge (skrivuppgift/inspelningsuppgift).
    • Skrivuppgifter: Extramaterial / Skriva / Lärarens skrivuppgifter
    • Inspelningsuppgifter: Extramaterial / Tala / Lärarens inspelningsuppgifter
  3. I elevens kapitelöversikt visas ikoner på de lektioner/uppgifter som eleven redan fått tilldelad via annan läxa (se bild).

Välj en Lärarens inlämningsuppgift som eleven inte tidigare fått i läxa, alternativt välj en som är återställningsbar.