Välkommen
Logga in

Tips - systematisera tilldelning av Lärarens skrivuppgifter

Det kan vara svårt att överblicka och hålla reda på vilka av Lärarens skriv- och inspelningsuppgifter som redan används i andra läxor till olika elever/klasser.

Här kommer därför lite tips och förslag på hur ni kan systematisera detta själva med hjälp av uppgifternas numrering:


  • För att förenkla hanteringen rekommenderar vi att ni skapar och ger läxor med Lärarens inlämningsuppgift till alla elever i en specifik klass/grupp, istället för till individuella elever. 
  • Första gången ni skapar och ger en egen uppgift i läxa till en klass - välj nummer 1 (i.e. 1. Lärarens skrivuppgift).
  • Nästa gång ni ger en egen uppgift i läxa till denna klass väljer ni nästföljande nummer.
  • När alla Lärarens skrivuppgifter har använts i läxor till din klass kan du börja om med nummer 1, på så vis så återställs alltid den äldsta uppgiften för klassens elever.
  • Glömmer du bort vilket nummer som står på tur för din klass, och/eller ni är flera lärare som skapar läxor till samma klass – gå till Hantera läxor, välj att se skolans alla läxor, och filtrera på klassen så att endast läxor tilldelade din klass visas. Öppna klassens senaste läxa som innehåller Lärarens inlämningsuppgift av den typ du vill ge (skrivuppgift eller inspelningsuppgift) för att identifiera vilket nummer som senast användes. När ni sedan ska välja uppgift att lägga till i ny läxa tar ni nästkommande nummer (Ex: du vill ge en egen inspelningsuppgift i läxa till klass 1. ”4. Lärarens inspelningsuppgift” gavs senast i läxa till klass 1, i din nya läxa till klassen väljer du då ”5. Lärarens inspelningsuppgift”).
  • Glöm inte att löpande rätta eleverna inlämningar. Först när elevens inlämnade Lärarens inlämningsuppgift rättats till Klar/Godkänd kan den Lärarens inlämningsuppgift återanvändas i ny läxa till eleven. 

Mer information om Lärarens inlämningsuppgifter