Välkommen
Logga in

Var hittar jag gratis ljud/ digitalt övningsmaterial/webbappar till eleverna?

Till många av våra tryckta läroböcker finns gratis digitala elevuppgifter kopplade.  För att komma åt dessa gör du så här: 
www.liber.se söker du upp den titel ni arbetar med. Välj den tryckta textboken, tex Good Stuff Gold 5 Textbook. Om det finns gratis digitalt övningsmaterial till den, så syns det till höger, under beställningsrutan.  Där ska det i så fall, som i bilden, finnas en blå länk som heter: Digitalt övningsmateria
l. (inringat) När du klickar på den länken kommer du till den digitala plattformen för Liber Online, som används av både lärare och elever. Här kan användaren skapa ett gratis konto i Liber Online. Den som redan har ett konto, loggar in. Här i sitt konto ser man en bild på sitt läromedel. klicka mitt på bilden så öppnas övningarna upp direkt.

Mer info om digitalt övningsmaterial för elever hittar du här: https://www.liber.se/digitala-laromedel/webbappar