Välkommen
Logga in

Hur fungerar textstödet i Liber Digital elevlicens för år 4-6?

Liber Svenska 4-6 Digital har funktioner som stöttar elever på olika sätt. Text kan fås uppläst eller presenterad med typsnitt, bakgrund och färg som underlättar läsning. Ord kan markeras och fås förklarade på olika språk under läsningen. För elever som läser svenska som andraspråk finns ytterligare former av stöttning, så som hjälp med förförståelse och kontext. Det finns anpassade texter som läraren kan tilldela och dölja för att individanpassa. Kort film som visar mer (2 minuter)