Välkommen
Logga in

Hur fungerar textstödet i Liber Digital elevlicens? År 4-6 och 7-9:

I de flesta av våra digitala läromedel finns en funktionalitet för textstöd. Här kan man anpassa och underlätta läsupplevelsen genom att ändra textens storlek, få texten uppläst och översatt, få stöd av bilder och mycket mer.
För elever som läser svenska som andraspråk finns ytterligare former av stöttning, så som hjälp med förförståelse och kontext. Det finns anpassade texter som läraren kan tilldela och dölja för att individanpassa.
Kort film som visar mer (2 min)