Välkommen
Logga in

Matematik Alfa Beta Gamma; Frågor och svar efter webbinar

Svar på några av de frågor som kom in under webbinarie 24 mars:


-Kan man ge prov till enskild elev?

Ja, det går bra. Klicka på dela-ikonen i blocket till höger för varje prov. Det går bra att dela ut en arbetsuppgift till en eller flera elever hur många gånger som helst

-Finns diagnosen i Lärarguiden?
Diagnoserna kommer att finnas på författarnas hemsida och i lärarwebben om man vill ha dem tryckta. I den digitala plattformen kommer de att finnas. Författarna kommer att se till att diagnoserna finns på plats så snabbt som möjligt under hösten


-Vi upplever att Beta inte ligger riktigt i fas (filmer, powerpoint mm) med den tänkta planeringen. Riskerar det att bli på samma sätt med Gamma i höst?

Tryckt Gamma grundbok finns klar nu i maj. Övriga komponenter i augusti 2021. Produktioner av filmer, power point mm för Beta har varit i fas med den planering som finns på seriens hemsida, i många fall har de varit tillgängliga en vecka före planerad tidpunkt. 


-Jag skulle önska lösningar till C och A nivå frågorna på proven i Gamma.
Vi tar den frågan vidare till författarna.


-Vilken nivå kommer gamma utmaningen att ligga på? Ungefär vilken motsvarande årskurs
Alla utmaningsböcker i Alfa Beta Gamma följer innehållet i motsvararande grundbok, men uppgifterna är på en högre nivå än nivå tre (lila) i grundboken. Utmaningsboken i Gamma följer planeringen i Grundbok Gamma, vilket motsvarar åk 6

-Vi undrar om det kommer göras utrymme att skriva svar på lila uppgifter i skrivaböckerna? 
Frågan diskuteras, men den bok vi gör som kommer att vara klar i höst har skrivutrymme för nivå ETT och TVÅ, inte TRE (lila).


Samma gällande utmaningsboken, har ni någon tanke på att göra en "skriva-utmaning"? 

Det finns inga planer i dagsläget på att göra en skriva Utmaning. Intressant förfrågan. Vi tar den vidare till författarna.


Kommer eleverna åt proven, eller delar läraren ut dem när det är dags?

Läraren delar ut dem när det är dags. Eleverna kommer inte åt dem innan dess, och de kommer bara åt proven under den tid läraren ger dem tillgång till proven.


Uppgifterna som i äldre versionen fanns som spår 4 i Gamma tycker vi har varit väldigt bra för de elever som behöver mer utmaning. Kommer dessa uppgifter försvinna i nya versionen eller kommer man ha dessa på spår 3 och då omfördela uppgifter mellan spåren?
- I förra upplagan av Gamma och X Y Z finns det fyra nivåer. I nya upplagan av Gamma finns det tre nivåer genomgående. Skälet till detta är att vi har gjort varje nivå mer innehållsrik med fler uppgifter. Detta för att tillgodose att vi i alla avsnitt och på alla nivåer har med uppgifter som tränar alla förmågor. De uppgifter som finns på nivå 4 i förra upplagan finner du i första hand nu på nivå 3 i nya upplagan.