Välkommen
Logga in

Demo år 4-6 Matematik Alfa Beta Gamma: Introduktion till serien

Demo där Anders Karlsson visar en översikt över det pedagogiska upplägget för Alfa Beta Gamma serien, med fokus på de tryckta delarna.. Dessutom ser du  en kort introduktion till den digitala versionen. Textad (film ca 10 min)