Välkommen
Logga in

Hur kan jag hantera mina digitala licenser och komma igång? Demo

Anders visar översiktligt hur du gör för att komma igång med dina beställda licenser i Liber Online, till dig själv, dina kollegor eller dina elever. Exempel från Liber Digital Matematik Film (ca 6 min)