Välkommen
Logga in

Demo år F-3 Livet i Mattelandet

(Filmad demo ca 30 min) 

Mats Juhlin visar Livet i Mattelandet och guidar till  hur du med matematikboken som grundstöd själv styr hur du vill undervisa med:• TV-programmen Livet i Mattelandet från UR


• Numicon – det världsberömda konkreta materialet


• Extra träning, rika problem och aktiviteter, tryckt och digitalt


• En serie som har en låg tröskel till mellanstadiet och populära Alfa Beta Gamma