Välkommen
Logga in

NYHET: Nya uppdateringar i Liber Digital!Liber kommer att göra ett plattformsbyte inför skolstart för att kunna ge bättre funktionalitet i Liber Digital.  


Varför gör vi denna förändring? Vi vill ge dig:

 • Förbättrad resultat-vy
 • Du som lärare kommer kunna följa dina elevers utveckling och resultat ännu bättre. Du får tillgång till mer data om hur eleverna arbetat med innehållet.
 • Förenklad navigation
 • Vi har förbättrat menyerna för att du snabbt och enkelt ska hitta rätt innehåll, utan onödiga steg.
 • Bättre lär-upplevelse
 • Det blir smidigare för eleverna att arbeta med uppgifterna. Dina elever kommer kunna arbeta med texten och frågorna sida vid sida, och byta mellan olika uppgifter i ett avsnitt utan att behöva byta vy.
 • Enklare individualisering
 • Du som lärare kommer kunna sätta ihop egna urplock ur materialet och dela ut detta till alla eller vissa elever. Det skapar ännu bättre förutsättningar för individualisering.
 • Utökat textstöd
 • Eleverna kommer kunna få all text och allt innehåll (ex. övningar i Liber Online) uppläst utan att hamna på en separat sida.
 • Stabilare plattform 
 • Utveckling av våra digitala plattformar kommer alltid vara en prioritet för att ge bästa användarvänlighet och upplevelse.

   

När görs plattformsbytet och vilka läromedel gäller det?
 
- Bytet genomförs onsdag den 11 augusti. Det påverkar många digitala läromedel så som tex. Good Stuff Gold, Liber Svenska, Spektrum, SOS osv. Du som har en licens i de läromedel som påverkas , kommer att få ett mail med mer information under vecka 24. Det påverkar dock inte läromedel som Matematik Alfa Beta Gamma och XYZ , eller Lunis, eftersom dessa ligger på en annan plattform. 

Vad händer med det arbete mina elever har gjort eller håller på med, sparas detta?

- Nej, du behöver spara detta manuellt, då det tekniskt inte går att få ut från den nuvarande plattformen. Du behöver  anteckna ner hur långt eleverna kommit, om du vill ha kvar den informationen. Tips, ta en skärmdump på de resultat du vill spara. Klicka här för tips.

Varför kommer informationen om detta nu?

- Vår tanke är att informera innan sommaren för att du, om du behöver, ska kunna förbereda dig inför skolstart. Det kan tex gälla om du har elever som inte hunnit klart med allt och som ska jobba under sommaren. Du kan endast se resultaten om du har aktiva elev-och lärarlicenser, detta innan den 2 augusti, när uppdateringen sker.


Länk till kontaktsida på Liber.se