Välkommen
Logga in

Dela innehåll i Liber Digital


Genom att klick på "Dela” kan du dela kapitel från ditt läromedel direkt med andra i Google Classroom eller Microsoft Teams. Personerna du delar länken till behöver också ha samma läromedel tilldelat (Det vill säga en aktiv och giltig elevlicens). När du delar en länk så är det alltid länken till förstasidan på kapitlet som delas.