Välkommen
Logga in

Vad är skillnaden mellan "Min sida", "Läromedel" och "Användare" på startsidan i mitt Liber Online-konto?

Min sida - visar de läromedel som är färdiga för dig att använda.

Läromedel -  visar de läromedel som du eller någon annan i din organisation har beställt.

Användare - här kan du skapa nya grupper eller administrera befintliga grupper. Här kan du även koppla läromedel till en grupp, samt dela ut licenser till dig själv, till andra lärare och elever.