Välkommen
Logga in

Min elev kommer plötsligt inte åt sitt digitala läromedel. Vad gör jag?

Det kan bero på att: 
1. Eleven loggar in med fel mailadress än den läraren tilldelat licensen till. Kontrollera mailadressen och försök igen, antingen vid inloggning eller under Profilen i Liber Online. Hittas högst upp i högra hörnan.
2. Läraren som beställde har inte lagt in rätt e-post till eleven eller förnyat licenserna. Läraren kan kontrollera det i Liber Online på den aktuella gruppen, giltighetstiden för varje aktivering och elevens namn eller e-post syns här.
3. När det gäller läromedel i Matematik och Fysik som tex Alfa-Beta-Gamma-serien eller Ergo Fysik Digital, så ligger de i en separat plattform. Här gäller följande: Om elevens för-och efternamn inte har fyllts i så fungerar inte åtkomsten för eleven. Säkerställ att elevens för-och efternamn finns med under profilen. Profilen hittar du genom att klicka på initialerna i övre högra hörnan i Liber Online. 
Fungerar inte något av detta, kontakta då kundservice så hjälper vi till.