Välkommen
Logga in

Vad är GDPR / Dataskyddsförordningen?


GDPR/Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är regler om hur personuppgifter får behandlas. Den började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då PuL (personuppgiftslagen).