Välkommen
Logga in

Vad innebär GDPR för mig som använder mig av Libers digitala läromedel?

Skolan är personuppgiftsansvarig. När skolan köper och använder Libers läromedel ansvarar Liber för att personuppgifter hanteras och förvaras på ett säkert sätt i enlighet med förordningen.