Välkommen
Logga in

Jag har köpt ett digitalt läromedel till min klass och vill köpa fler licenser till samma klass. Hur gör jag?

Du köper en grupplicens på nytt med det antal elever du önskar.
Ring sedan support om du vill ha din nya grupp kopplad till den gamla.