Välkommen
Logga in

När börjar mitt abonnemang att gälla?

Abonnemanget (perioden på 12 månader) gäller från och med att den första eleven i din grupp aktiverar sitt abonnemang, det vill säga skriver in sin aktiveringslänk och klickar på knappen Aktivera på online.liber.se eller trycker på Aktivera efter att läraren delat ut läromedlet till eleven.