Välkommen
Logga in

När börjar mitt abonnemang att gälla?

Abonnemanget börjar att gälla när du aktiverar det på Liber Online (eller via Skolon alternativt Skolfederation).
Abonnemangstiden är knuten till den enskilda licensen och licenserna inom en undervisningsgrupp kan därför få olika slutdatum. Status för licenserna hittar du i Liber Online under fliken Läromedel och valt läromedel.