Välkommen
Logga in

Kan jag dela upp en grupp i mindre delar när den är aktiverad i Skolons portal?

Ja, det gör du eller administratör via ert abonnemang i Skolon. Kontakta Skolon om du har frågor om hur man gör detta.