Välkommen
Logga in

Kan jag dela upp en grupp i mindre delar när den är aktiverad i Skolons portal?

Vilka grupper ni har möjlighet att använda styrs från det elevadministrativa systemet som Skolon synkar ifrån.

När gruppen finns där kan administratören lägga till den som en verktygsgrupp för licensen. Är administratören osäker, kontakta Skolon på support@skolon.com