Välkommen
Logga in

Kan jag lägga till en eller flera licenser till en befintlig grupp när den är aktiverad via Skolons portal?

Ja, kontakta först Liber Kundservice och sen din lokala Skolon-administratör för tilldelning på gruppnivå.