Välkommen
Logga in

Hur skapar jag lärvägar i Pluswebben?

En lärväg är en snitslad bana i Pluswebben för att förtydliga, planera eller individualisera arbetet för eleverna.
För att skapa en lärväg gör du så här:

 1. Gå till Administrera Lärvägar
 2. Välj Skapa ny lärväg och fyll i fälten.
  Du måste döpa lärvägen för att kunna skapa den, all annan information är valfri.
 3. Vill du att dina elever ska arbeta med en lärväg under en viss tidsperiod så anger du start- och slutdatum.
 4. Lärvägen kommer inte att visas för eleverna förrän angivet startdatum.
  Lärvägar med passerat slutdatum kommer däremot att fortsätta vara tillgängliga.
 5. När du har fyllt i fälten så väljer du vilka avsnitt som ska vara med i lärvägen under Välj innehåll.
 6. Sedan väljer du vem eller vilka som ska få tillgång till lärvägen under Mottagare.
 7. För att välja hela gruppen så kryssar du i rutan Alla elever eller så väljer du
  en eller flera elever genom att expandera gruppen och få hela listan med elever.
 8. Slutför genom att trycka på Spara. Nu är din lärväg skapad.